ծագ

ծագ

Dasnabedian 1995: 442

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 19,18
limite, terme

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԾԱԳ — (ի, իւ, աց, օք.) NBH 1 0998 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c գ. ἅκρον (յորմէ Ակառն). ἕσχατον, πέρας summitas, summum, extremitas, extremum, terminus, ora. Որպէս թէ ծայրք. մանաւանդ Վերջին ծայր. եզր. վերջք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՒ — ( ) NBH 1 476 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. πέρας finis, terminus, τελευτή, ἑξεύσεσις inventio, perventus , ἁριθμός numerus Հասումն, ըմբռնումն. գիւտ. (զի որպէս Հաւ է սկիզբն կամ ծագ սկզբնաւորութեան, նոյնպէս եւ Բաւ է ծայր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԱԳԱԹՆ — (թան, թունք, թանց.) NBH 1 0519 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c, 12c գ. κορυφή vertex Վերին ծագ գլխոյ մարդոյն, եւ այլոց կենդանեաց. գագաթ. դէքէ, չէքեատ. *Ի վերայ գագաթան փառաւորելոյն ʼի մէջ եղբարց. Օրին. ՟Լ՟Գ. 16 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԿԻՒՆ — (կեան կամ կիւնի, կեանց.) NBH 1 0174 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c գ. ԱՆԿԻՒՆ գրի եւ ԱՆԳԻՒՆ.(լծ. լտ. անկուլուս. յն. ղօնի՛ա, ղօ՛նիօս. պ. խիւնկ, փիւնճ. ռմկ. գունջ) ... γωνία angulus Տեղի՝ յոր յանգին անձկութեամբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՓՆ — (ափին կամ ափան, ափամբ. ափունք, անց, ամբք.) NBH 1 0397 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c, 15c գ. (որպէս տեղիշօշափօղ.) πέρας ora Եզր ջրոց. ցամաքն յեզր ջուրց. գետափն. ծովափն. գետեզր. ծովեզր. ... *Առ ափն ծովու: Յափն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐՁՐԱԾԱՅՐԵԱԼ — ( ) NBH 1 463 Chronological Sequence: Unknown date Հասեալ ʼի ծայր կամ ʼի ծագ բարձրութեան. *Առ ամբարձումն հրեշտակացն բարձրածայրեալ. Խոր. վրդվռ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐՁՐԱՒԱՆԴԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 466 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա. գրի եւ ԲԱՐՁՐԱՎԱՆԴԱԿ, ԲԱՐՁԱՒԱՆԴԱԿ, եւ կամ ԲԱՐՁՈՒԱՆԴԱԿ. սեռ. բարձու աւանդակի, կամ բարձուանդակի. (ʼի բարձր, եւ անդր. լծ. եւ լտ. անդէ. իտ. աւանդի. յառաջ. թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 507 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. Բովանդակելն, եւ բովանդակիլն՝ ըստ ամենայն նշ. որ եւ ասի ԲԱՒԱԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ.որպէս περίληψις comprehensio Պարփակումն. պարադրութիւն. պարունակումն. եւ Պարունակիչ. *Տեղի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԼԽԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0561 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 10c գ. ἁρχή, πρωτεία principatus, primatus Գահերիցութիւն. առաջին աստիճան պատուոյ. իշխանութիւն. ... *Որում պահէին զգլխաւորութիւն, զի ոչ գոյր անդրանիկն ʼի միջի. ՟Ա. Մնաց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԼՈՒԽ — (գլխոյ, ոց.) NBH 1 0561 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. κεφαλή caput Վերին եւ երեւելի մասն մարմնոյ մարդոյ, եւ ամենայն կենդանեաց. ... եբր. րօշ ... եւն. *Նա սպասեսցէ քում գլխոյ: Զգլուխն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵԶՐ — (եզեր, եզերբ, եզերք, րաց, րօք, րովք, կամ եզերբք.) NBH 1 0647 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c, 13c, 15c գ. πέρας, ὅρος, χεῖλος, ἅκρον terminus, ora, labium, finis Ծայր. ծագ. աւարտ. սպառուած. ափն. շուրթն կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.